רוצה להגדיל את סיכויי הזכייה שלך הצטרף לקבוצה

הדרך הנכונה להגיע לזכיה

תעריף שרות עבור המנויים

תעריף שרות עבור המנויים

"מנוי לוטו" 99 ש"ח 
48.7 ש"ח +מע"מ שרות
42 ש"ח פקדון טפסים

"מנוי דאבלוטו" 149 ש"ח 

67.52 ש"ח + מע"מ שרות 
70 ש"ח פקדון טפסים


"מנוי סילבר" 345 ש"ח 
154.7 ש"ח +מע"מ שרות
164 ש"ח פקדון טפסים

"מנוי משולב חזק" 280 ש"ח 

74.10 ש"ח +מע"מ שרות
193.3 ש"ח פקדון טפסים

"מנוי גולד" 690 ש"ח 

363.24 ש"ח +מע"מ שרות
326.76 ש"ח פקדון טפסים

"מנוי דאבל חזק" 179 ש"ח 
94.23 ש"ח +מע"מ שרות
78.75 ש"ח פקדון טפסים 

"מנוי מנצח" 198 ש"ח 
88.03 ש"ח +מע"מ שרות
95 ש"ח פקדון טפסים